Historisch Rijwielmuseum
Ommen

Nieuws


Jaarverslag 2023 Historisch Rijwielmuseum Ommen.

Feestelijke Opening  Wij zijn met alle vrijwilligers erin geslaagd om in de eerste maanden van dit jaar het museum in ons eigen pand mooi in te richten. Op 1 April konden we daardoor feestelijk het museum openen. Hiervoor werd de wethouder Alice van den Nieuwboer uitgenodigd om de officiële handeling hiervoor te verrichten: door een mooi lint door te knippen dat voor de ballonnenboog, die door onze vrijwilligers was gemaakt en die in klederdracht aanwezig waren, onder grote belangstelling van genodigden en sponsoren.   Na een toespraak van de voorzitter, waarin wel gewezen werd op de wensen  en de gebreken (vooral de beide voorpuien) die nodig vervangen moeten worden, waarin hopelijk na vele toezeggingen de gemeente ons wil steunen, kon iedereen onder het genot van een hapje en drankje het museum bewonderen. Het was een geslaagde dag met veel bezoekers en aandacht van de Pers.   

Evenementen:   Wij hebben een aantal evenementen zelf georganiseerd en aan enkele andere meegewerkt: o.a. 5 mei  de koetsentocht , 24 juni hebben we een fietstocht georganiseerd voor leden van “de Oude Fiets” uit Nederland en België, waar door 38 leden aan werd deelgenomen. Deze dag werd met oudhollandse muziek opgevrolijkt door de muziekgroep “Ontfanck Gheselle” en was wederom een succes. Op 9 september hebben wij in klederdracht weer meegewerkt aan de Open Monumentendag. Voor 22 december hadden we opnieuw een mooi verhaal bedacht dat we ‘s avonds wilden opvoeren met medewerking van de Bargzangers en de Midwinterhoornblazers. Hiervoor werd flink geoefend en alle voorbereiding waren getroffen, maar helaas moesten we dit door zeer slecht weer afgelasten.

Bezoekers :   Op onze nieuwe locatie hebben we ruim 6200 bezoekers mogen ontvangen. Dit is minder dan op onze vorige locatie, maar we zijn gezien de iets minder opvallende locatie hierover tevreden. Hierdoor waren er ook meer mensen die echt interesse hebben waardoor de inkomsten uit vrije giften per persoon gemiddeld hoger waren.

Groepen:  Wij hebben nu een locatie waar we ook groepen van belangstellenden en scholen kunnen ontvangen die na de sluiting eind oktober nog moest worden opgeknapt, maar  we hebben al enkele schoolklassen mogen ontvangen.

Na de sluiting van het museum seizoen eind oktober zijn we voortvarend begonnen met het maken van een doorbraak tussen de 2 panden, het opknappen van de educatieruimte en het opnieuw inrichten. Daardoor kunnen we vanaf februari 2024 weer scholen uitnodigen en vanaf april weer bezoekers ontvangen.

Namens het bestuur: Gerrit Voort.

 

Bezoek De Hoekstee en Oldenhagen juli 20232e Historische Rijwieltocht Ommen juni 2023


Koetsentocht mei 2023


Opening Fietsmuseum zaterdag 1 april 2023!!!


=================================================================================================================

Jaarverslag 2022

Huur pand Brugstraat 10
Dit seizoen tot eind oktober 2022 hebben we het pand aan de Brugstraat nog gehuurd. Op deze locatie weer veel bezoekers mogen ontvangen: ongeveer 9950 tot eind september, met heel veel mooie reacties en complimenten van de bezoekers. In oktober waren we niet meer open in verband met verhuizing naar Kerkplein 6.


Evenementen :
We hebben een fietstocht georganiseerd voor leden van de vereniging “De Oude Fiets”. Hieraan is deelgenomen door 35 personen vanuit het hele land.
De meesten waren heel mooi gekleed in authentieke kleding. Bij terugkomst werden ze door accordeonorkest Con Brio met vrolijke klanken onthaald.
Op 5 mei hebben we met een groep vrijwilligers meegefietst met de koetsentocht door de omgeving van Ommen. Dit was gezellig en goed georganiseerd, en ook op de monumentendag. In de vakantie hebben we met een groep vrijwilligers in klederdracht op een woensdagavond de  oud- Hollandse markt in Lemele bezocht.


In juni hebben we bij het museum een dag van “vervoer in vroegere tijd” georganiseerd,  en zijn we met Anton Wolters  en zijn antieke groentekar in klederdracht door het centrum gefietst om hiervoor aandacht te vragen.
De dag met bijzondere fietsen en medewerking van de Bargzangers moest helaas afgezegd worden door ziekte bij de fam. Van Leussen en een sterfgeval bij de Bargzangers.
Op 16 december hebben we ‘s avonds 2x ons kerstverhaal “Kerst in de hongerwinter“ opgevoerd op het Kerkplein, met medewerking van de midwinterhoornblazers, de Bargzangers en een Chocomel-stand. Hiervoor is heel veel publiciteit gemaakt en is mede daardoor een succes geworden.


Schenkingen:
Dankzij onze website die goed wordt bezocht en door bezoekers van ons museum zijn best veel mooie objecten en fietsen geschonken, onder meer door oud-fietsenmakers, en er is zelfs een waardevolle Safety fiets uit 1895 geschonken. Ook is een fiets uit Urk gedoneerd, wat daar zelfs een artikel in de krant en opname op de regionale tv opleverde, wat ook op landelijk Regio-Net te zien was.


Vrijwilligers:
Door ons team van vrijwilligers is dankzij hun geweldige inzet een heel goed jaar gerealiseerd. Helaas was er ook zorg en verdriet. Arie is ernstig ziek geworden, waarbij onzeker is hoe goed hij mag herstellen; en Willy Boerman is ons helaas ontvallen. Wij wensen Arie, Dineke en Peter sterkte. Gelukkig hebben we ook weer versterking gekregen en hopen we ook komend jaar weer ons bestaansrecht te verstevigen..
Aankoop Pand: Na enkele bezichtigingen zonder resultaat is het ons gelukt om met behulp van een particulier investeerder  de begane grond van het pand aan het Kerkplein 6 aan te kopen. Met man en macht is het ons gelukt om hier weer een mooi museum van te maken. Er zijn nog wel veel wensen en we hopen ook energiezuinige maatregelen te realiseren met hulp van subsidie. Deze hebben we helaas, op evenementensubsidie en een schenking uit een fonds na, nog niet mogen ontvangen. Wij hopen dat Gemeente en Provincie ons alsnog willen steunen.


Sluiting / Verhuizing
Het museum is nog geopend tot oktober 2022, daarna zullen we de deuren sluiten aan de Brugstraat 10 in Ommen. Vanaf oktober zal er gewerkt gaan worden aan het nieuwe eigen pand aan Kerkplein 6 te Ommen. Daar zal het museum dan volgend jaar feestelijk geopend worden!!!
Nieuw pand Kerkplein 6

========================================================================================================================

Sluiting / Verhuizing 

Het museum is nog geopend tot oktober 2022 daarna zullen de deuren sluiten aan de brugstraat 10 in Ommen. Vanaf oktober zal er gewerkt gaan worden aan het nieuwe eigenpand aan kerkplein 6 Ommen. Daar zal het museum dan volgend jaar geopend worden!!! 

========================================================================================================================

Nieuw pand kerkplein 6

 Oktober 2022


Slotmanifestatie Ommen 75 jaar vrijheid 


Historische Rijwielrit Ommen 25 juni 2022


Koetsentocht 5 mei 2022


Jaaroverzicht “Historisch Rijwielmuseum Ommen” 2021.

In januari werd een contract getekend met Ter Steege Vastgoed Hardenberg om vanaf 1 april t/m 31 oktober de oude leegstaande HEMA te huren voor ons museum.
Op 20 – 05 werd een stichting opgericht en zijn we ingeschreven bij de kamer van koophandel voor het museum.
Daarna konden een rekening geopend en verzekeringen afgesloten worden bij de Regio Bank.
Als bestuur hebben we in 2021 6 x vergaderd waarvan notulen zijn gearchiveerd.
Door Corona-maatregelen was het museum pas vanaf 5 juni geopend tot half oktober.
In die periode hebben we ongeveer 9700 bezoekers mogen ontmoeten.
Ook “lief en leed” bij de vrijwilligers kreeg aandacht met een attentie of kaart . Dit wordt gecoördineerd door Dineke en Aly.
In 2021 diverse contacten en bezichtigingen gehad voor huur of koop van een definitieve locatie voor ons museum, helaas nog zonder resultaat.
Met de gemeente hebben we een gesprek gevoerd over medewerking bij het zoeken van een locatie in het centrum en de financiering hiervan. Dit kan pas verder uitgewerkt worden als de locatie bekend is.
Gedeputeerde Roy Witte van de provincie Overijssel bracht een werkbezoek aan ons museum. Hij onderstreepte ook dat dit museum een belangrijke functie heeft en bestaansrecht moet blijven behouden in het centrum van Ommen. Provincie wil hier dan ook financieel aan bijdragen. Van dit bezoek zijn ook opnames gemaakt door Vechtdal TV.
TV Oost heeft in de vakantietijd opnames gemaakt van onze vrijwilligers in kledendracht bij het museum en andere mooie locaties in het centrum om meer bekendheid te geven aan het museum bij de vakantiegangers.
We hebben op uitnodiging ouderen uit Oldenhaghen op bezoek gehad; ook zijn we naar verzorgingshuis het Vlierhuis geweest in kledendracht en hebben we verhalen verteld en oude kinderliedjes gezongen.
Op uitnodiging van de Open Monumentendag hebben we in september meegewerkt aan een fietstocht in kledendracht en op oude fietsen. Hiervan is door Jan uit de Bosch een mooie fotoreportage gemaakt.
In oktober hebben we het contract voor huur van de locatie aan de Brugstraat 10 kunnen verlengen tot eind oktober 2022, met de mogelijkheid van maandelijkse opzegging van beide kanten.
Eind november hebben we het seizoen als vrijwilligers met een gezellig samenzijn en een lekker buffet mogen afsluiten in de molen van Anton Wolters!

 

=================================================================================================================8 maart 2022

Vrijdag 1 april gaat het museum open!!!

=================================================================================================================================

25 januari 2022

2100 euro voor het fietsmuseum

Het college van B en W van de gemeente Ommen heeft besloten om 2.100 euro beschikbaar te stellen voor het Historisch Rijwielmuseum voor het jaar 2021-2022.

Het Historisch rijwielmuseum is een museum met een grote verzameling van oude fietsen. Momenteel is het museum gevestigd in de voormalige Hema locatie. Het bestuur is op zoek naar een nieuwe vestiging, omdat een nieuwe invulling voor dit pand is gevonden. Het Historisch rijwielmuseum is tot op heden gevestigd in panden die leeg stonden. Er wordt toegewerkt naar een vaste locatie. Ondanks financiële steun via vrijwillige giften heeft het museum een negatief begrotingsresultaat overgehouden. De oorzaak is dat door de coronamaatregelen en doordat vrijwilligers zich in de risicogroep bevinden dicht moest. Activiteiten om inkomsten te creëren had het museum gepland in december, waaronder kerstverhaal en een marktkraam tijdens de koopavond. Ook deze konden niet doorgaan.

 =================================================================================================================

1 november 2021


Vanaf november  t/m maart is het museum gesloten.

U kan wel een afspraak maken in bovengenoemde periode, om met een groep het museum te bezoeken.

Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die ons mooie team willen komen versterken.


voor meer informatie tel. 0529-456209 Arie en Dineke Broekmaat.

                                                06-20399313  Gerrit Voort


11 september 2021, Open Monumentendag30 augustus 2021, bezoek Vlier-Huis Ommen

 18 augustus 2021,  opname RTV-Oost


3 augustus 2021

vandaag bezochten 274 mensen het museum!!!


27 juli 2021

Vandaag bezochten 203 bezoekers het museum!!!

Tevens staat er nu een Juncker transportfiets uit 1938-1940 welke werd gedoneerd. Arie Broekmaat heeft hem weer toonbaar gemaakt!!!


24 juli 2021

Er zijn 2 rijwielen bij gekomen die dit seizoen te zien zullen zijn. Het gaat om een hoge bi van Coventry Machinist Company uit 1885.  Eigendom van Maarten Waarlé 

Een replica van een Draisine loopfiets uit 1817, eigendom van het Historisch Schouwspel.

23 juli 2021 

In januari dit jaar werd er een handbike gedoneerd welke we hebben opgehaald uit Diemen. Deze is eindelijk klaar. Er moest een hoop gebeuren maar is nu klaar om te gebruiken en staat in het museum. De Fiets is gemaakt in Antwerpen en is van het merk Gold Lion. 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info